مطالب مربوط به موضوع : بازار قارچ (قیمت ها)خرید تضمینی قارچ

خرید تضمینی قارچ تولید شده در سالن های کوچک و بزرگ


آخرین قیمت اعلامی ( ۱۳۹۳/١۲/١۶ ):

قارچ دکمه ای، فلّه، درجه یک: ۵۶۰۰۰ ریال

قارچ دکمه ای، درجه دو و سه: ۱۴۰۰۰ ریال

قارچ صدفی: ۲۵۰۰۰ ریال

ادامه مطلب


قیمت اعلامی شرکت برای فروش بذر و خاک پوششی

۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳

قیمت کمپوست

کمپوست ملارد: هر کیلو ۵۵۰۰  ریال 

کمپوست صدف : هر کیلو ۵۳۰۰ ریال

کمپوست جوانه : هر کیلو ۵۱۰۰ ریال

کمپوست متفرقه : هر کیلو ۴۸۰۰ ریال

(تحویل ۳ روز پس از سفارش)

قیمت خاک پوششی

خاک ایرانی: هرکیسه ٩۵٠٠٠ ریال

خاک ترک: هرکیسه ۱۴۰۰۰۰ ریال

خاک هلندی سبک :هر کیسه ۳۰۰۰۰۰ ریال 

خاک هلندی سنگین : هر کیسه ۴۵۰۰۰۰ ریال 

(تمامی خاکها تحویل درب کارخانه زنجان میباشد)

قیمت بذر و کمپوست صدفی

قیمت بذر صدفی: ۵۵۰۰۰ ریال

قیمت کمپوست صدفی :هر کیلو ۸۰۰۰ ریال

(تحویل ۱۰ روز پس از سفارش)

ادامه مطلب