این قارچ ، کثیف ترین گیاه دنیاست

۵۵۵۵۵۵

قارچ های ماتینوس از جمله بدبوترین قارچ های دنیا هستند که اتفاقا از چهره بسیار زشتی هم برخوردار بوده و فقط مگس ها به آنها عالقه دارند.

این قارچ در مناطق مختلف دنیا با اشکال متفاوت و عجیبی یافت می شود و بوی بد آنها تا چند متر مربع  را تحت الشعاع قرار می دهد. تصاویر این گیاه متعفن را تماشا کنید:

۲۲۲۲۲۲

۳۳۳۳۳۳

۴۰۶۸۹۳_۶۰۱

۴۴۴۴۴۴

 فرستادن دیدگاه