گونه ای عجیب و کم یاب قارچ وحشی

Site-Post

عکاسی به نام استیو آکسفورد در استرالیا زندگی میکند. او سالها در جستجوی موجودات، گیاهان و حتی انسان های کم یاب و غیر عادی بوده است. او یک مجموعه عکس از عجیب ترین و کم یابترین گونه های قارچ تهیه کرده است. که در این آلبوم ملاحظه می کنید.

۲۹۴۲۸۷_۳۸۳

۲۹۴۲۸۹_۹۷۳

۲۹۴۲۹۰_۹۴۴

۲۹۴۲۹۱_۴۰۳

۲۹۴۲۹۲_۳۰۵

۲۹۴۲۹۵_۴۷۶

۲۹۴۲۹۴_۱۸۳

۲۹۴۲۹۳_۴۸۱

۲۹۴۲۹۶_۹۷۱

۲۹۴۲۹۹_۷۰۵فرستادن دیدگاه