تغییر ساعت فعالیت دفتر مرکزی

طبق تصمیم مدیران داخلی شرکت ساعت فعالیت دفتر مرکزی از شیفت صبح به شیفت بعد از ظهر تغییر کرده و به شرح ذیل می باشد:

تمام ایام هفته از ساعت ۱۵:۳۰ لغایت ۱۸ عصر

بجز روز های جمعه

• لطفاً توجه فرمایید که روزهای جمعه دفتر تعطیل می باشد •فرستادن دیدگاه