علل تغيير رنگ قارچ‌

علل تغییر رنگ قارچ

يك اصطلاح انگليسي مي‌گويد كيفيت حرف اصل را مي‌زند Quality speaks first. كيفيت قارچ به عوامل زيادي مانند رنگ، بسته بودن كلاهك يا كپ، تميزي، اندازه، وزن خشك، تراكم بافت، ماندگاري و غيره دارد. خريدار با ديدن كيفيت بهتر حاضر به پرداخت مبلغ بيشتر است ولي مهم‌ترين و اولين خصوصيتي كه خريدار را جلب مي‌كند رنگ قارچ است. حتي اگر همه موارد ذكر شده در قارچ وجود داشته باشد ولي تغيير رنگ به هر علتي در آن رخ دهد از كيفيت آن محصول مي‌كاهد. تغيير رنگ به عوامل زيادي بستگي دارد كه ممكن است قبل از برداشت و بعد از برداشت رخ دهد.

  1. عوامل قبل از برداشت: منظور از عوامل قبل از برداشت، تغييراتي است كه در زمان پرورش و در سالن‌هاي پرورش تا هنگام چيدن قارچ ممكن است حادث شود. اين عوامل شامل موارد زير مي‌تواند باشد:

الف ـ تغيير رنگ توسط باكتري: يكي از شايع‌ترين بيماري‌ها در مزارع پرورش قارچ خوراكي در سراسر جهان، بيماري بلاچ است كه توسط باكتري سودوموناس تولاسي (Pseudomonas tolaasii) ايجاد مي‌شود. اين باكتري به‌طور طبيعي در كمپوست، خاك پوششي و قارچ وجود دارد. سطح قارچ به علت ترشحاتي كه از بافت قارچ به خارج نشت مي‌كند، محل مناسبي براي رشد و تكثير اين باكتري است. در صورتي‌كه سطح قارچ مدتي خيس باقي بماند باكتري به سرعت تكثير پيدا مي‌كند و جمعيت آن از 50 ميليون به 200 هزار ميليون در هر قارچ مي‌رسد اين ازدياد جمعيت در شرايط مناسب در مدت يك ساعت اتفاق مي‌افتد و در كمتر از 2 ساعت رنگ قارچ تغيير مي‌كند. معمولاً رطوبت نسبي هواي اتاق كشت، عامل اصلي بروز اين بيماري محسوب مي‌شود ولي عوامل ديگري نيز مانند رطوبت كم كمپوست، تغييرات دما، انبوه پين و قارچ و تغييرات در سرعت تبخير باعث تشديد آن مي‌شود. به دنبال رشد باكتري رنگ قارچ از زرد كم‌رنگ تا قهوه‌اي پررنگ تغيير مي‌كند. گاهي تغيير رنگ قارچ به گونه‌اي است كه محصول قابل عرضه به بازار نمي‌باشد. اين بيماري مي‌تواند توسط كمپوست، خاك‌پوشي، وسايل و حشرات منتشر شود. باكتري ديگري كه روي قارچ خوراكي و با شرايط يكسان ظاهر مي‌شود گونه‌اي ديگر از سودوموناس به نام سودوموناس جينجري (Pseudomonas gingerii) است كه جينجر در زبان انگليسي به معني زنجبيل است. اين بيماري از آنجا به اين اسم معروف است كه رنگ قارچ از زرد به قهوه‌اي و سپس قرمز تغيير كند. بايد توجه داشت كه وجود اين باكتري بر روي قارچ هيچ‌گونه عوارض براي سلامتي انسان ندارد.

ب ـ بيماري ورتي سيليوم: بيماري ديگري كه باعث تغيير رنگ قارچ مي‌شود بيماري ورتي سيليمي است كه عامل آن قارچ ورتي سيليوم فانجي كولا (verticillium fungicola) است. اين بيماري بسيار شبيه به بيماري باكتريايي سودوموناس است، با اين اختلاف كه رنگ قارچ كم‌رنگ‌تر از رنگ ايجاد شده توسط باكتري قبلي است و حتماً حاشيه دندانه‌دار دارد. اين بيماري يكي از بيماري‌هاي جدي و رايج قارچ محسوب مي‌شود كه آلودگي خاك، پوششي عامل اصلي ايجاد آن است. يكي از نكاتي كه بايد به آن توجه كرد، انتشار اسپوراين قارچ است كه به علت دارا بودن مواد چسبنده مي‌تواند به گرد و غبار، حشرات، دست و لباس پرسنل بچسبد. چسبيدن آن به دست به طوري است كه حتي با شستن دست با آب گرم نيز از بين نمي‌رود.

ج ـ بيماري ترايكودرما: عامل اين بيماري كه به كپك سبز نيز معروف است قارچي است به نام ترايكودرما كه به طور معمول بر روي خاك پوششي با كمپوست و نيز بر روي چوب قفسه‌ها مخصوصاً چوب‌هاي نو و تازه به‌كار رفته‌اي كه قبلاً ضدعفوني نشده‌اند ظاهر مي‌شود.

ميسليوم قارچ ابتدا به رنگ سفيد و سپس در وسط به رنگ سبز در هنگام توليد اسپور ديده مي‌شود. هنگام رشد بر روي قارچ باعث تغيير رنگ قارچ شده و لكه‌اي قهوه‌اي رنگ را ايجاد مي‌كند و بافت قارچ را از بين مي‌برد كه بسيار شبيه به بيماري ورتي سيليومي است. مصرف زياد فرمالين و يا استفاده از فرمالين با غلظت زياد رشد و بروز ترايكودرما را تشويق مي‌كند.

د ـ فلسي شدن: به جاي سطح صاف بر روي سطح كلاهك يا كپ ممكن است فلس تشكيل شود. اين مورد بيشتر در برداشت يا فلاش اول رخ مي‌دهد. علت اصل اين پديده عبور هواي خشك از سطح خارجي است كه در برخي از موارد منجر به قهوه‌اي شدن و تغيير رنگ قارچ مي‌شود. آبياري كردن بستر به همراه هيپوكلريت و كلرور كلسيم نيز در اين مواقع باعث تغيير رنگ قارچ مي‌شود. همچنين استفاده نادرست و بيش از حد حشره‌كش‌ها نيز مي‌تواند عامل اين بيماري باشد. در صورتي‌كه مشكل فلسي شدن تداوم داشته باشد، انتشار هوا، سيستم رطوبت‌ساز و مصرف حشره‌كش بايد به دقت بررسي شود. رطوبت نسبي بايستي بيش از 80 و كمتر از 95 درصد باشد. تنظيم نسبت سرعت هوا به رطوبت نسبي در جلوگيري از اين محيط بسيار موثر است.

  1. عوامل بعد از برداشت: هر گونه تغيير در كيفيت و به‌خصوص رنگ بعد از برداشت محصول در اين مجموعه قرار مي‌گيرد. اين عوامل مي‌تواند شامل مواردي مانند عوامل آنزيمي، سردخانه‌گذاري، تنفس و توليد اتيلن و حتي حمل و نقل باشد.

الف ـ آنزيم‌ها: بعد از برداشت در صورتي‌كه قارچ در سردخانه نگهداري شود مي‌تواند در اثر آنزيم تغيير رنگ بدهد. در نتيجه اكسيد شدن مواد فنلي موجود در قارچ توسط آنزيم‌ها (از جمله تري اوزين) مواد قهوه‌اي رنگي به نام ملانين به‌وجود مي‌آيد و رنگ قارچ تيره مي‌شود.

ب ـ Pre-cooling: براي جلوگيري از فعاليت آنزيم‌ها، كاهش تنفس و كاهش توليد اتيلين، نگهداري قارچ در سردخانه بعد از برداشت الزامي است. با قرار دادن در سردخانه و در دماي صفر تا يك درجه و رطوبت نسبي 96% براي 7 الي 9 روز يا در دماي 2 درجه براي 3 الي 5 روز مي‌توان از قارچ نگهداري كرد. حتماً اطلاع داريد كه سبزيجات و ميوه‌هاي رسيده از جمله سيب و موز توليد گاز اتيلين مي‌كنند. توليد گاز اتيلين در قارچ بسيار اندك است ولي قرار دادن قارچ در مجاورت ميوه و سبزي در يك محل به علت متصاعد شدن گاز اتيلين عمل نادرستي است و باعث كوتاه شدن عمر قارچ و فساد سريع آن مي‌شود. همچنين قرار دادن قارچ در سردخانه فعاليت تنفس قارچ را كاهش مي‌دهد و هرچه شدت تنفس كمتر باشد، ماندگاري قارچ افزايش مي‌يابد.

 

منبع: انجمن صنفی قارچ کارانفرستادن دیدگاه