قارچ دکمه ای

قارچ دکمه ای

معرفی قارچ دکمه ای،خصوصیات و شرایط محیطی برای رشد آن در {ادامه مطلب} …

قارچ دکمه ای

قارچ دکمه ای

در هنگام ورود کمپوست دمای سالن باید بین 23تا 25 درجه سانتی گراد باشد . تنها در این شرایط است که تعادل دمای بین کمپوست و سالن کشت بر قرار میشود در غیر اینصورت باعث به تعویق افتادن دوره ریسه دوانی میگردد .

در چیدمان کمپوست نیز باید دقت کافی از بابت پاره نبودن کیسه ها بعمل آید اگر چنانچه نایلون کمپوست پاره گردد باعث خشکی بستر میشود و در نتیجه ریسه درآن قسمت رشد نمی کند ، پس بهتر است اگر نایلون پاره مشاهده گردید آنها را ترمیم نمائیم.

مرحله پنجه دوانی  :

تلقیح کمپوست با اسپان را اسپان زنی و به احاطه شد ن بستر ها با میسلیوم قارچ ، پنجه دوانی می گویند .  برای رسیدن به حد اکثر عملکرد؛  نکات مهمی را باید در این دو مرحله رعایت نمود که اهم آنها عبارتند از:

1- مقدار رطوبت بستر

2- دمای بستر

3- CO2

4- مدت زمان پنجه دوانی

مقدار رطوبت :

میسلیوم قارچ در محیط خیلی خشک یا خیلی مرطوب ، قادر به رشد نخواهد بود . در بستر های کم آب یا خشک ؛به علت فقدان آب لازم برای انتقال و سوخت و ساز مواد غذای ؛ رشد میسلیومی به صورت کپه ای و تنک بوده و تشکیل کلاهک ها بسیار ضعیف خواهد بود و از طرف دیگر، در یک محیط بیش از اندازه مرطوب ، رشد میسلیومی متوقف شده و یا میسلیوم های بیش از اندازه نخ مانند و ضعیف تولید میشود.

دمای بستر:

برای کنترل دمای بستر کاشت ، دما سنج های را در مرکز توده کمپوست و در هوای اتاق نسب مینمایند. بدهی است که این دو مکان ؛ دماهای متفاوتی را نشان دهند و با فرض اینکه دمای گرم ترین نقطه (مرکز توده بستر) برابر با 27 درجه سانتی گراد و دمای معمولی اتاق نیز 24.5 درجه سانتی گراد باشد.در این صورت دمای کل بستر نیز بایستی  در این دامنه قرار گیرد .

بسته به نوع قارچ دمای مطلوب رشد میسلیومی نیز متفاوت خواهد بود . به عنوان مثال قارچ دگمه ای در دمای 25 درجه سانتی گراد ؛ خیلی سریع رشد مینماید ؛ در حالی که گونه سیلوسب برای این منظور به دمای 30 درجه سانتی گراد  نیاز دارد دمای بالاتر و پایین تر از این حد؛رشد میسلیومی این دو قارچ را کند میکند و این مورد برای تمامی قارچها قابل اجرا است .

توجه کنید که با افزایش دمای هوا بیش از حد مطلوب ،رشد میسلیوم ها کندتر میشود. بنابراین در طی پنجه دوانی میسلیوم ها ، هدف اصلی ، حفظ دمای مناسب برای سریع ترین و بیشترین رشد میسلیومی میباشد .

در طی پنجه دوانی میسلیوم در حال رشد مقادیر زیادی حرارت تولید میگردد که معمولا اوج این حرارت در روز نهم تا دوازدهم بعد از اسپان زنی ،  بوقوع می پیوند و در این درجه حرارت میکرو ارگانیسم های گرما دوست فعال شده که به موجب آن زمینه افزایش بیشتر حرارت فراهم میشود . دماهای بین 30 تا 35 درجه سانتی گراد میتواند به میسلیوم بسیاری از قارچها آسیب رساند و قوه نامیه و توان تولید قارچ را کاهش دهد. همچنین با افزایش دما احتمال فعال کردن کپک های رقیب و نامناسب ساختن شرایط بستر برای رشد قارچ نیز افزایش میابد .

  CO2:

در طول اسپان ران سطح متعارفی از co2 موجب تسریع در عمل ریسه دوانی در کمپوست میگردد . برای تامین این امر ، ورود هوای تازه به اتاق پرورش به هیچ وجه مجاز نیست مگر برای کنترل درجه حرارت .

در اینصورت مقدار گاز کربنیک مناسب ، رقمی معادل (ppm 3000) خواهد بود . فعالیت های بالای کمپوست ، درست قبل و بعد از خاک دهی است . غلظت co2در طول دوره رویشی بستگی به نوع مدیم ،وزن کمپوست و رشد میسلیوم یا ریسه دارد به طوریکه پس از 14روز کمپوست کاملا پوشیده ار ریسه میگردد .

همانطور یکه گفته شد در طول 13-16 روز کل بستر سفید شده ، قطرات  آبی که بر اثر تعرق کمپوست در سطح آن جمع شده اند به رنگ طلایی در می آیند که در اصطلاح تولید کنند گان کمپوست قطر طلا زده است و نشانه فرارسیدن زمان خاک دهی می باشد.

برای آماده کردن سطح کمپوست ، درب کیسه ها را باز کرده و دستکش بدست میکنیم و پس از اینکه دستمان را با کاربندازیم دو در هزار ضد عفونی کردیم سطح روی کمپوست را صاف میکنیم و کمپوست های کلوخه شده را نیز از هم باز کرده و بر روی بستر بخش میکنیم توجه داشت باشید که برای جلوگیری از انتقال آلودگی هر از چند گاهی دستمان را با محلول درست شده ضد عفونی میکنیم.حال بستر آماده خاک دهی می باشد.

 خاک پوششی و نقش خاک پوششی و طرز دادن خاک پوششی :

خاک پوششی:

پوشاندن سطح بستر با یک لایه از مواد مرطوب و برخوردار از خواص ساختاری ویژه را اصطلاحا ً لایه پوششی مینامند.

نقش خاک پوششی :

1- محافظت از خشکیدگی بستر کشت : میسلیوم قارچ شدیدا ً نسبت به خشکی هوا ، حساس می باشد. اگر احیانا ً سطح کشت خشک شود ، میسلیوم ها مرده و بصورت یک توده سخت و غیر قابل نفوذ سلولی در می آیند .با پوشاندن سطح بستر با یک لایه مرطوب میتوان از میسلیوم ها در برابر صدمات ناشی از خشک شدن و همچنین از هدر رفتن رطوبت بستر تا حد زیادی جلوگیری کرد .

2- ایجاد محیطی مرطوب و مناسب برای تشکیل سلولهای بنیادی :لایه پوششی ترکیبی از مواد لازم برای رشد گسترش شبکه میسلیومی می باشد . میکرو کلیمای مرطوب ایجاد شده درون لایه پوششی تقویت کننده رشد میسلیومی و تشکیل سلولهای بنیادی می باشد .

3- ایجاد ذخیره آب لازم برای رشد قارچ : رشد ته سنجاقی ها و تبدیل آن به یک قارچ کاملا ً بالغ شدیدا ً تحت تاثیر آب بوده و بدون آن قارچها کوچک مانده و رشد نمی کنند . لذا با استفاده از یک لایه پوششی میتوان تا حد زیادی آب را درون آن ذخیره کرد و موقع نیاز در دسترس میسلیوم ها قرارداد .

خصوصیات لایه پوششی :

لایه پوششی باید به گونه ای باشد که موجب حفظ رشد میسلیومی ، تحریک بار دهی و پشتیبان چینهای متوالی قارچ باشد . هنگام آماده سازی لایه پوششی باید مواد آن را به دقت و بر طبق خواص شیمیائی و فیزیکی آنها انتخاب کرد .

1- نگهداشت آب : لایه پوششی باید دارای ظرفیت جذب و آزاد سازی مقادیر پایدار آب باشد . لایه پوششی نه تنها باعث تقویت رشد رویشی میشود که رطوبت لازم و کافی را برای تولید متوالی کلاهک های قارچ را نیز فراهم میکند.

2- ساختمان: ساختمان لایه پوششی باید متخلخل و باز بوده با توجه به این دلیل نگهداشت ساختار سطحی مناسب به طور مستقیم بر توانایی لایه پوششی برای تشکیل سلولهای پریموردیومی و پایداری تولید اندام بار دهی و نگهداشت قارچ ها به عنوان تکیه گاهی مناسب تاثیر میگذارد.

3- ارزش غذایی :لایه پوششی نمی تواند مواد غذایی مورد نیاز رشد قارچ های خوراکی را فراهم کند و باید از ارزش غذایی کمتری نسبت به بستر برخوردار باشد چرا که یک لایه پوششی مغذی به نوبه خود از کپک های رقیب بیشتری نیز حمایت میکند . قطعات چوب و دیگر مواد گیاهی تجزیه نشده از مکانهای اولیه رشد کپک ها بوده و باید با دقت خاصی از لایه پوششی تهیه شده جدا نمود .

4-  PH : جهت رشد مطلوب میسلیومی لازم است که در صد اسیدیته لایه پوششی در حد مشخصی باشد . یک لایه پوششی بیش از حد اسیدی یا قلیایی میتواند رشد میسلیومی را مختل کرده از عوامل رقیب حمایت نماید . مقدار مطلوب برای قارچ دگمه ای 7تا 7.5 است .

5- کیفیت بهداشتی : لایه پوششی باید عاری از آفات ، عوامل بیماری زا و بقایای خارجی باشد و از همه مهم تر باید عاری از هرگونه نماتد و لارو حشرات باشد .

خاک دهی :

برای آماده سازی یک لایه پوششی مناسب باید خاک را به صورت مرطوب یا نیمه مرطوب در آورد به همین منظور مقدار5تا 7 لیتر  آب (به ازای هر کیسه خاک پوششی)  را بطور یکنواخت در تمام لایه پوششی پخش مینماییم سپس خاک پوششی را به حد کافی مخلوط و زیرورو کرده تا خاک کاملا اشباع شود ( به میزان 75 تا 80 در صد ) اکثر تولید کنند گان قارچ دگمه ای عمق لایه پوششی بستر های خود را حد اقل 4 و حداکثر 6 سانتی متر میگیرند . حتی الا مکان لایه پوششی را باید به صورت کاملا ً یکنواخت بر روی بستری با سطح صاف پخش نمود. به دو دلیل عمق غیر یکنواخت لایه پوششی نا مطلوب می باشد . اولا ً مناطقی با عمق پوشش کمتر سریعتر پرآب شده و در نتیجه میسلیوم ها خفه شده و از رشد باز می مانند و ثانیا ً میسلیوم ها در زمان های متفاوتی از لابه لای لایه پوششی سر در آورده و منجر به پیدایش نامنظم ته سنجاقی ها می شوند .

هرچند که لایه پوششی باید یکنواخت و هم سطح باشد اما در نهایت ساختمان لایه باید متخلخل و زبر بوده و در سطح آن جوی و پشته های کوچک ایجاد شود . ساختمان رویه لایه پوششی عامل اصلی تشکیل ته سنجاقی های مطلوب بوده .

عملیات پس از خاک دهی :

بعد از دادن خاک پوششی شرایط محیطی (دما و رطوبت ) بایستی مطابق شرایط مرحله پنجه دوانی باشد بدین ترتیب دمای بستر در حد مطلوب 25 درجه رطوبت نسبی و مقدار تهویه هوای تازه در حداقل ممکن باشد افزایش میزان co2 محیط برای رشد میسلیومی مفید بوده و میتوان با انسداد و درز بندی کامل محیط مانع از ورود هرگونه هوای تازه به درون محیط گردید. در صورتی که به هر طریق نتوانیم مانع ورود هوای تازه به درون اتاق گردیم میتوان روی بستر کشت را با ورقه نایلونی تمیز بپوشانیم و بدین ترتیب تا حد زیادی مانع تبخیر آب زیاد از طریق لایه پوششی نیز میشویم . بلافاصله بعد از اتمام مرحله خاک دهی دمای بستر کشت باید در دمای 25درجه باشد . ظرف مدت سه روز بعد از مرحله خاک دهی بایستی میسلیوم ها به درون لایه پوششی نفوذ نمایند که در این مواقع آب پاشی سنگین و مستقیم باعث  تخریب سطح روی لایه شده و ایجاد سله نموده و تمامی منافذ و خلل و فرج آن را مسدود و در نتیجه میسلیوم ،درون لایه پوششی گیر افتاده و امکان نفوذ درون این لایه از آن صلب میشود .

 رافیلینگ یا چنگ زنی و دلیل انجام این عمل :

موقعی که میسلیوم ها به حد کافی درون لایه پوششی رشد نمودند (بین 50 تا 70 درصد) بایستی کل لایه پوششی را تا سطح بستر خراش داد و سپس میسلیوم های شکسته  سریعا ً خود را باز یافته و ظرف مدت دو تا سه روز کاملا ً سطح بستر را احاطه می نمایند. در نتیجه تشکیل سریع، پربار و یکنواختی از ریسه ها را خواهیم داشته قبل از این مرحله تولید کنند گان بایستی از پاک بودن لایه پوششی از هرگونه کپک های رقیب و نماتد خاطر جمع شوند.

دلایل انجام رافیلینگ :

1-جلوگیری از به وجود آمدن قارچ به صورت کلونی و پشت باز

2- باعث خروج co2 و ورود O2 به خاک میگردد.

3-  باعث رشد یکنواخت میسلیوم داخل خاک میگردد.

4- راند مان محصول را افزایش میدهد .

 شوک دهی و تشکیل سر سنجاقی (گره):

قبل از انجام عمل شوک دهی نایلون های سطح بستر را جمع آوری نموده وسپس اقدام به شوک دهی می نماییم .اولین قدم در فرایند تولید ته سنجاقی کاهش دمای بستر و هوای اطراف آن (هوای محیط کشت ) می باشد که به آن شوک دهی می گویند.که از طریق اگزوز خروجی  حجم زیادی از هوای کهنه خارج میشود در این مرحله دمای سالن از 25 درجه به 16 الی 18 درجه میرسد ؛دمای بستر کشت همیشه چند درجه گرمتر از دمای هوای محیط میباشد . مدت زمان این کاهش دما بسته به کل حجم بستر و دمای هوای ورودی می باشد . ظرف مدت 48 ساعت بایستی دمای بستر را به دمای بار دهی رساند که در نتیجه این امر ، بستر از رشد رویشی به رشد زایشی تبدیل میگردد و شرایط بار دهی فراهم میشود هوای تازه باعث کم شدن co2 و دیگر گازهای متابولیکی از محیط میشود . از آنجائی که قارچ دگمه ای نمی تواند در غلظت co2 بیشتر از ppm 2000 رشد مناسبی داشته باشد.

در صورت عدم دفعco2 از محیط ؛ تولید ته سنجاقی صورت نخواهد گرفت و در صورت بالا بودن مقدار co2 ؛میسلیوم کل سطح لایه پوششی را فرا گرفته و حالتی را تحت عنوان پوشش ایجاد میکنند . لایه نمدی نازکی که بدین ترتیب سطح خاک پوششی را فرا میگیرد ، مانع نفوذ آب به درون بستر شده و در نتیجه ته سنجاقی کمتری تولید می شود . همچنین این گونه لایه غیر قابل نفوذ ، در صورت خشک بودن بیش از حد لایه پوششی اصلی ؛ و با رطوبت خیلی کم هوا و یا بالا بودن دمای هوا پدید می آید . با ایجاد لایه غیر قابل نفوذ بر روی لایه پوششی مقدار محصول هر برداشت کاهش میابد .

تشکیل سر سنجاقی(گره):

بعد از کاهش دمای بستر و میزان co2 آن ،ایجاد سر سنجاقی ها آغاز میشود . در این مرحله باید موارد زیر را رعایت نمود :

1- تامین هوای تازه برای رفع گازهای متابولیکی و حفظ co2با غلظت کمتر از ppm1000

2- حفظ دمای ثابت محیط کشت در حد بار دهی(18 درجه)

3- حفظ رطوبت نسبی در حد 90 در صد

 تشکیل ته سنجاقی و محصول دهی (برداشت محصول ):

محیط مناسب تشکیل ته سنجاقی محیطی است که دمای آن پایین ، رطوبت بالا و گازهای متابولیکی کم ( تهویه مطبوع ) است . تا زمان تشکیل ته سنجاقی ها این عوامل را باید به همین نحو ثابت نگه داشت . هرگونه تغییر ناگهانی در دما یا رطوبت برای رشد ته سنجاقی مضر خواهد بود . ته سنجاقی های اولیه در شیارهای مرطوب لایه پوششی تشکیل شده و به صورت گره های میسلیومی قابل مشاهد می باشند و این خود اولین مراحل بار دهی می باشد. 5 روز بعد این گره ها بزرگ شده و تبدیل به دگمه های میشوند که در نهایت به  زودی تبدیل به قارچهای خوراکی خواهند شد .

در محیط های خنک ، بعلت کندی رشد میسلیومی ، تولید co2 نیز خیلی کم می باشد . در نتیجه تهویه های تازه را نیز میتوان تا حد ppm 1000 کاهش داد . در این مرحله تهویه بیش از حد هوای تازه موجب افزایش تبخیر و ایجاد خشکی بستر ها میشود توجه داشته باشید که میزان رطوبت بستر ها هرگز نباید کمتر از 85تا 90 درصد شود ؛ به همین منظور استفاده از دستگاه های رطوبت ساز برای ایجاد رطوبتی متعادل و مناسب امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

در حقیقت بعضی از تولید کنند گان نا آگاهانه  با آب پاشی تحت فشار و شدید در روزهای اولیه بعد از خاک دهی باعث جلوگیر از پیدایش ته سنجاقی ها و همچنین اقدام به تخریب میسلیوم ها می نمایند . در هر صورت بعد از شروع سنجاق زنی نیز هرگونه آبیاری شدید ، منجر به نابودی شماری از ته سنجاقی های در حال رشد و تخریب دیگر ته سنجاقی های نهفته و شبکه میسلیومی خواهد شد . در صورتی که رطوبت لایه پوششی در زمان اشباع کردن خاک پوششی کافی باشد ، اینگونه آبیاری ها عملا ً ضرورتی نخواهد داشت .

محصول دهی :

بعد از اینکه ته سنجاقی ها به اندازه نخود (3تا5 میلی متر ) رسیدند رشد ثانویه آنها عمدتا ً بستگی به میزان رطوبت نسبی و مقدار دمای بستر و محیط کشت دارد برای اینکه این ته سنجاقی ها تبدیل به قارچ های بالغ و سالمی گردند باید موارد زیر را در محیط کشت اعمال نمایم:

1- دمای هوا را در حد دمای بار دهی (18 درجه) ثابت نگهداریم .

2- رطوبت محیط کشت در حد 85 تا 92 درصد نگهداریم .

3-تهویه هوای تازه را انجام داده و مقدار دی اکسید هوا را کمتر از ppm 2000 نگهداریم .

4- اگزوز خروجی را تا پایان دوره باز نگهداریم.

چنانچه رطوبت به حد 85 تا 89 درصد برسد (کاهش یابد ) میزان تبخیر(نیاز اصلی بلوغ ته سنجاقی ها ) افزایش خواهد یافت . در صورتی که مقدار رطوبت در حد خیلی بالای بماند رشد ته سنجاقی ها متوقف خواهد شد . افزایش دما تا  حد 1تا2 درجه سانتی گراد و یا افزایش تهویه محیط کشت از ساده ترین راه های کاهش رطوبت می باشد. تحت هر شرایطی نباید درون سالن کشت هوای راکد ایجاد شود چرا که میزان تبخیر در هوای راکد بسیار کم بوده که این شرایط در مجموع محیطی بسیار مناسب برای رشد عوامل بیماری زا فراهم می آورد.

به طور کلی محصول دهی در سه فلش یا چین انجام می پذیرد و این فرآیند در20 روز صورت میگرد.

نکته اول: هرچه تعداد ته سنجاقی ها ی چین اول بیشتر باشد میزان عملکرد بیشتر خواهد بود. مشروط به اینکه مواد غذایی لازم و کافی برای رشد آنها فراهم باشد . با این وجود تعداد ته سنجاقی های رقیب بر سر مواد غذایی افزایش یافته و از طرفی اندازه قارچ های تولیدی در این گونه محیط ها کوچکتر میشود. هرچه تعداد ته سنجاقی ها کمتر باشد اندازه قارچ ها بزرگتر شده ولی عملکرد کل کاهش خواهد یافت.

نکته دوم: ته سنجاقی های که زود تشکیل میشوند رشد سلولهای مجاور را به تاخیر می اندازند . مناطق کم عمق یا نواحی دور تا دور بستر کشت مثال های خوبی در این زمینه می باشند، برداشت کردن اینگونه قارچ ها قبل از رشد و نمو آنها برای باقی ته سنجاقی ها که چین اول را تشکیل میدهند مفید خواهد بود .

قارچ دکمه ای

قارچ دکمه ای۴۵ دیدگاه برای این نوشته

 1. باقری فارسی گفت:

  سلام اگربستردرزمان حمل ونقل بسیارسردشده باشدایاکمپوست رشدونمومیکندوایابستربعدازچنگزنی خشک شودایاامیدی به ادامه ی کارهست

  • مدیریت سایت گفت:

   با سلام خدمت “باقری فارسی”
   همانطوریکه اطلاع دارید در کلِّ فرآیند تولید کمپوست، تنها آیتمی که در تمامی مراحل کمپوست سازی از آن استفاده میشود دما می باشد و بطور کلی شاید بتوان گفت:”دما اصلی ترین پایه هدایت کمپوست می باشد”.
   در طی مراحل تولید دمای کمپوست را از 70 درجه شروع و در طی فرآیند آخرین دمای که در مرحله شیرین کردن کمپوست به آن داده میشود دمای 24-25 درجه سانتیگراد میباشد و هنگام حمل نیز دمای کمپوست معمولا تا 21 درجه میرسد و مشکلی ندارد.
   و دمای پائین نیز تنها مشکلی که به وجود می آورد رشد کمپوست را به تاخیر می اندازد، این امر سبب طولانی شدن دوره کشت میشود، البته مزید اطلاع اضافه می نماید که دمای زیر 12 درجه باعث ترکیدن میسلیوم می شود.
   چنانچه بستر بعد از چنگ زنی خشک شود بایستی با برنامه و زیر نظر کارشناس آبیاری جزی گردد؛ البته توجه داشته باشید که ریسه به آبی که با شدت زیاد به آن برخورد کند حساس می باشد.

 2. سید مصطفی گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  اگه شوک دهی زودتر از موعد مقرر انجام بشه ینی زمانی که هنوز مسیلیوم به سطح خاک پوششی نرسیده چه مشکلی ایجاد میکنه ؟
  و اینکه ساقه قارچ بلند و نازک میشه و کلاهکش زود باز میشه و قارچ سبک هست دلیلش چیه ؟
  ممنون میشم جواب بدین

  • مدیریت سایت گفت:

   سلام
   سلامت باشید
   اگه شوک دهی زودتر از موعد مقرر انجام پذیرد،بدلیل اینکه ریسه ها فعلا به اندازه ای که باید ضخامت پیدا کنن ضخیم نشده اند و این عمل خود باعث پایین آمدن عملکرد میشود؛ یعنی اینکه ریسه فاز رویشی را به زایشی نمیتواند بخوبی تبدیل کند.
   دراز شدن ساق ها،سبک شدن قارچ و پشت باز شدن قارچ در اندازه کوچک به چند دلیل از قبیل
   1.بالا بودن هوای کهنه سالن
   2.بی کیفیتی خاک پوششی
   3.عدم اشباع مناسب خاک پوششی در هنگام خاک دهی

 3. gharibi گفت:

  سلام
  می خواستم بدونم که دلیل اینکه دوره پرورش قارچ که ما داشتیم به جای اینکه 2 ماه باشد 4 ماه شد چیه؟

  • مدیریت سایت گفت:

   با سلام
   همانطور که اطلاع دارید، توجیح اقتصادی داشتن پرورش قارچ سه فلش می باشد، ولی تولید کنندگان می توانند تا شش فلش هم سالن را نگه دارند؛
   که این امر به دلیل اینکه کمپوست توانایی مقاومت در مقابل بیماری ها را ندارد، بسیار ریسک بالایی دارد.

  • سعید گفت:

   باعرض سلام و خسته نباشید
   دوتا سوال داشتم خدمتتون ممنون میشم جواب بدین
   اول اینکه عواملی که باعث کم شدن باردهی و رویش قارچ چیه؟
   دوم اینکه قبل از خاکدهی چه عواملی باعثاین مشکل میشه؟ اگه دمای محیط برای یک ساعت به ۳۱ برسد این مشکل بوجود میاد؟

   • مدیریت سایت گفت:

    با سلام
    سوال اول: عوامل زیادی هستند که باعث افت عملکرد میشه که میتونیم به کیفیت کمپوست،خاک ، تجهیزات مورد استفاده ، عوامل محیطی و غیره اشاره کرد
    سوال دوم : بیشترین موردی که قبل از خاک دهی روی عملکرد تاثیر بسزایی دارد دما می باشد نبایستی دما محیط بالاتر از ۲۹ درجه برود .چرا که باعث به وجود آمدن مشکلهای اساسی در تولید میشود.

 4. علی گفت:

  سلام واسه سفارش شماره میخواهم لطف کنید با بدید و
  اینکه کمپوست های که قیمت هاشون رو گذاشتید تاچنددرصدمحصول میده؟
  و اینکه من از هر شرکتی که کمپوست میگیریم بالای ۲۲درصد بهم نمیده و این مقدار تو ۴فرش میگیرم آیا مشکل از کمپوست یا از عملکرد من چون من همه موارد دقیقا رعایت میکنم این موردی هست که بانجام دادنش بتونم درصد رو بالا بذارم؟
  و آیا هورمون یا چیزی هست که بشه باهاش افزایشعمحصول داشت؟ نام ومقدار وطریقه مصرفش برای هر کمپوست چقدره?؟
  باسپاس

  • مدیریت سایت گفت:

   با سلام
   جهت خرید کمپوست باواحد فروش شرکت تماس حاصل فرمائید ۰۲۴۳۳۳۳۴۱۱۷ – ۰۲۴۳۳۳۳۴۰۸۲
   در ضمن هیچگونه هورمونی وجود ندارد و احتمال خطای شما در کنترل دما وجود دارد.

 5. رضا گفت:

  سلام
  میخواستم ببینم علت اینکه قارچها به صورت کلونی و تو هم در میام چیه؟

  • مدیریت سایت گفت:

   با سلام
   یکی از عواملی که امکان دارد قارچ کلونی در بیاید زمان و نحوه شوکدهی می باشد
   بطور کلی شوکدهی بایستی در ۴۸ ساعت و به تدریج انجام شود

 6. احسان رحمانی گفت:

  با سلام و سپاس از مطالب بسیار با ارزشی که در خدمت تولید کنندگان قرار می دهید .

  • مدیریت سایت گفت:

   ضمن عرض سلام و ادب
   ممنون از وقتی که جهت بازدید از سایت این شرکت میگذارید

 7. مجتبی گفت:

  باسلام استفاده از دماسنج میله ای وقرار دادن اون داخل سطح کمپوست ملاکه یایا دمای محیط؟

  • مدیریت سایت گفت:

   ضمن عرض سلام و ادب
   ملاک کار دمایی در تولید قارچ دمای مغز کمپوست میباشد اما از آنجایکه امکان کنترول مغز کمپوست برای ما وجود ندارد و از طرفی با توجه به تجربیات بدست آمده دمای مغز کمپوست با محیط ۲-۳ درجه اختلاف دارد بهترین حالت کنترول دمای محیط میباشد که با این کار بصورت اتوماتیک دمای مغز کمپوست را هم تنظیم کرده ایم . باتشکر

 8. مهدی گفت:

  باسلام
  حدود ۴۵ روزه که ۴ تن کمپوست وارد سالن شده و به دلیل مشکلات پیش آمده در زمان چنگه زنی (راهنمایی اشتباه )که از روز ۱۳ تا ۱۹ یعنی ۶ روز به طول انجامید و رطوبت بالای خاک پوششی ، دو هفته بعد یعنی چند روز بعد از رافیلینگ دوباره مجبور به خاکدهی شدم و الان با تجمع پین مواجه هستم و حدود یک هفته است برداشت قارچ شوک اول را دارم اما خیلی مقدارش کم است.آیا امیدوار باشم که حدود ۲۵ درصد باردهی داشته باشم؟
  علت صورتی شدن قارج بعد از چیدن و سیاه شدن در هنگام طبخ چیست ؟
  باتشکر

  • مدیریت سایت گفت:

   ضمن عرض سلام و ادب
   دوست عزیز همانطوریکه مستحضرهستید رافیلینگ ۱۱ روز بعد از خاکدهی (۲۶ روز بعد از ورودکمپوست)انجام میگیرد و ارتفاع خاک پوششی نیز نباید از ۵ سانتی متر باشد حال اگر شما بعد از این ارتفاع دوباره خاک اضافه نموده اید قطعاً عملکرد خیلی پائینی خواهید داشت .علت صورتی شدن قارچ نیز به چند عامل بستگی دارد که یکی از آنها رطوبت زیاد می باشد . شما میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۵۴۲۶۷۱۲ (محمدی) تماس حاصل فرمائید. با تشکر

 9. حمید گفت:

  خسته نباشین خواستم بدونم علت اینکه در پرورش قارچ قارچ ها زرد رنگ و مایل به قهوا ای می شن و حالت مرده و پلاسیده به خودشون میگیرن چیه؟

  • مدیریت سایت گفت:

   ضمن عرض سلام وادب
   این علت به چند عامل مانند کمبود یا بیش بود رطوبت ، بیش بود Co2 و عوامل دیگر بستگی دارد که شما بهتر است برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت صحبت بفرمائید.

 10. حمید گفت:

  سلام و خسته نباشید دوباره
  ۱-خواستم در مورد چنگ زنی یکم اطلاعات بهم بدین و آیا کمپوست های حاضری که در بسته بندی هستند و بذر زنی در آنها انجام گرفته باید باز بشه و چنگ زنی انجام بگیره و کلا برای پی این کار صورت میگیره و کی این عمل انجام میشه
  ۲- آیا پس از فلش اول و برداشت محصول اول دوباره باید سطح بستر رو با خاک پوششی پر کنیم چون بعضی جاهاش سفید میشه
  ممنون از راهنماییتون

  • مدیریت سایت گفت:

   ضمن عرض سلام و ادب
   چنگ زنی یا رافیلینگ : ۱۱ روز پس از خاکدهی زمانی که ریسه ها بروی بستر آمدند اقدام به چنگ زنی مینمائیم . در چنگ زنی سطح ۵ سانتی متر خاکی که بر روی کمپوست داده ایم را زیرو رو میکنیم و سپس دوباره نایلون را روی بستر کشت میکشیم تا بعد از گذشت ۴ روز اقدام به شوکدهی نمائیم . در خصوص سوال دوم به استحضار میرساند خاکدهی در کل دوره یکبار انجام میشود به ارتفاع ۵ سانتی متر و بعد از آن نیازی نیست که در پایان هر دوره خاکدهی انجام شود.

 11. شرکت اسپان گفت:

  باعرض سلام خسته نباشید. خدمت شما می خواستم بپرسم علت بالا نیامدن میسلیوم بعدازخاک دهی چیست باتوجه به این که مقدارco2 از روز خاک دهی تا رافل کمتراز ۴۰۰۰ppmنمی شود وپیوسته کنترل میشود رطوبت خاک در حد مطلوب میباشد قطر خاک داده شده روی بستر ۳الی۴سانت است مقدار phخاک درازمایشهای گرفته شده ۷ میباشدec خاک ازمایش شده وپایین تراز ۲۵۰۰میباشد با تشکراز شما اقامیری

  • مدیریت سایت گفت:

   با سلام
   اول اینکه احتمال سنگینی خاک شما وجود دارد یعنی نسبت راس خاک به لوم بالاتر است و ثانیاً در این مرحله co2بایستی کمتر از ۲۰۰۰ باشد و ازطرفی هم احتمالاً در سالن دما ثابت نمی باشد
   تمامی این موارد قابل بررسی می باشد.

 12. الهه ثابت گفت:

  باسلام وخسته نباشید
  برای پرورش قارچ دکمه ای زمانی که کمپوست وارد سالن میشود آیا در۱۲روز اول تنها باید کنترل دما داشته باشیم؟در این ۱۲روز اول نیازی به رطوبت ویا آب پاشی نداریم؟
  باسپاس

  • مدیریت سایت گفت:

   با سلام
   در ۱۵ روز اول اگر چنانچه نایلونهای بستر باز نشده کار شما صرفاً کنترول دما می باشد و در این زمان بسته به فصل تولید کولر یا سیستم حرارتی شما فعال می باشد و نیازی به روشن کردن سیستم رطوبتی ندارید.

 13. مصطفی گفت:

  با سلام
  ایا بعد خاک دهی خیس تا دوره هوادهی احتیاج به ابیاری هست ؟معایب و محاصن این عمل را نیز ذکر کنید با تشکر

  • مدیریت سایت گفت:

   با سلام
   اگر در زمان خاکدهی ، خاک خود را خوب اشباع کنید و نیز پس از خاکدهی روی بستر های خود را با نایلون بپوشانید نیازی به آبیاری نیست. البته بهتر است از همین روش استفاده کنید چراکه آبیاری ممکن است در این مرحل باعث پس زدن ریسه ها شده و نیز دروه را به عقب بیندازد.

 14. مدیریت سایت گفت:

  با سلام
  اول اینکه بایستی حتماً توجه داشته باشید که شوکدهی در ۴۸ ساعت انجام پذیرد و حتماً دما به تدریج پایین آورده شود چرا که در غیر اینصورت قارچ کلونی در خواهد آمد . درخصوص تعداد روز ها به اطلاع میرساند که دما تا پایان دوره بین ۱۸ الی ۱۹درجه باقی خواهد ماند.

 15. محمد گفت:

  سلام خسته نباشید….من الان ۵روزه که کمپوست ها رو وارد سالن کردم و الان دمای داخل سالن ۲۱درجه است ولی دمای داخل کمپوست بسیار پایین هستش من دمای سالن رو تا ۲۴بردم بالا ولی بازم دمای کمپوست ها پایینه و به نظرم رطوبت کمپوست ها هم یه مقدار کمه لطفا کمکم کنید که چطور دمای کمپوست رو یه مقدار بالا ببرم همچنین رطوبتشو ایا بعد از ۵روز مشکلی برای کمپوست ها پیش نمیاد …..لطف کنید اگه میشه جوابمو به ایمیلم بفرستید ممنونم…..

  • مدیریت سایت گفت:

   با سلام
   مشکلی از نظر رطوبتی ندارد فقط دمای محیط را به ۲۸ درجه انتقال بدید و ظرف ۳ روز دمای کمپوست تنظیم میشود

 16. علی گفت:

  سلام میخواستم بدونم علت ناز ک شدن ساقه قارچ وباز شدن چترش چیه و حتی ساقه های کلفتم چرتشون باز میشه حتی قارچ های بسیار کوچیکم چترش باز میشه تشکر

  • مدیریت سایت گفت:

   با سلام
   علت وجود بیش از اندازه co2در سالن کشت میباشد
   سیستم تحویه خود را کنترول کنید البته ناگفته نماند که از گرما هم این اتفاق می افتد

 17. مهدی از گرگان گفت:

  سلامو صد درود

  برای پیشگیری از بیماری مایکوگون که سالن سابقه داشته، سمپاشی اسپورگون چطور و به چه میزان بایست انجام بشه؟
  آیا قبل رافلینگ که خاکدهی خیس هم صورت گرفته به میزان ۱گرم در یک ونیم لیتر آب به ازای ۴کمپوست کار درستیست؟

  سپاس

  • مدیریت سایت گفت:

   سلام
   اگر سالن به این ویروس مبتلا گردیده بهتر است قبل از ورود کمپوست سالن کاملاً ضدعفونی گردد و از زمان خاکدهی هم اسپورگون به چرخه کاری بایستی وارد شود حتی در زمان محصول دهی هم بایستی با یک برنامه منظم داخل رطوبت ساز ریخته شود

 18. ناظریه گفت:

  با سلام
  از انجائیکه دمای مد نظر دمای مغز کمپوست است ایا میتوان با لوله کشی داخل کمپوست دمای کمپوست را کنترل کرد؟
  ایا می توان نایلون کمپوست را در ابتدا برداشته و به صورت توده ای کشت را انجام داد؟

  • مدیریت سایت گفت:

   با سلام
   بله اصول در تولید مغز کمپوست می باشد ولی شما به راحتی میتوانید با کنترول دمای محیط مغز کمپوست را به خوبی کنترول کنید.
   خیر این کار امکان پذیر نمی باشد

 19. مرتضی گفت:

  سلام
  بابت سایت خوبتون ممنونم بهتون تبریک میگم
  یه سوال داشتم برداشت متوسط و به صرفه چند درصد هست؟
  اگر زمانی که سطح خاک پین هست خاک خیلی خشک بشه چطور باید رطوبت دهی کرد؟

  • مدیریت سایت گفت:

   با سلام
   شما لطف دارید
   متوسط یرداشت در سالنهای سنتی بین ۲۰ الی ۲۶ درصد میباشد
   با آبیاری که حتماً در زمان آبیاری بایستی اصول آبیاری صحیح رعایت شود چراکه اشتباه در آبیاری سبب به وجود آمدن لکه باکتری میگردد.

 20. ماهان گفت:

  سلام.وقت بخیر.من ۴تن کمپوست آوردم و روز اول کیسه ها رو باز کردم روزنامه پهن کردم.سطح کمپوستا خشک شد روز چهارم روی روزنامه ها آبیاری کردم.تا روز ۸دیگه آبیاری نکردم بازم خشک شدن.روز ۹دوبار آبیاری کردم.تقریبا ۳۰درصد سطحشون سفید شده.لطفا راهنمایی کنید به آبیاری ادامه بدم؟رطوبت ۹۵ و دمای محیط ۲۴ دمای کمپوست بین ۲۶ و ۲۷…ممنون

  • مدیریت سایت گفت:

   با سلام
   بهتر زمانی که کمپوست داخل سالن می آید نایلونهای آن را باز نکنید و اجازه دهید کمپوست خود رطوبت خود را تنظیم کند البته با مدیریت دمای محیط توسط شما این امکان انجام پذیر است . متاسفانه به دلیل ترویج اشتباهی که در بین قارچکاران شکل گرفته اقدام به پهن کردن روزنامه میکنند که این عمل باعث خشکی بستر شده و بایستی آبیاری انجتم شود و از طرفی به دلیل آبیاری اشتباه در بعضی موارد سبب پس زدن میسیلیوم میگردیم .

 21. مهدی گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  من الان مدت یک ماه و ۱۷ روزه که قارچ ریختم میسیلیوم به سطح خاک رسیده ولی قارج اضلا بالا نیامده علت چیست؟؟

  • مدیریت سایت گفت:

   با سلام
   علتهای زیادی میتونه داشته باشه که بایستی از نزدیک بررسی بشه ولی آیا رافیلینگ انجام داده اید و اگر بله با چه عمقی و به چه شکلی

 22. یاسر گفت:

  سلام..تو حمل کمپوست قارچ یه مشکلی پیش اومده و کامیون بعد پنج ساعت تاخیر اومده و موقع تحویل دمای کمپوست به ۴۵ درجه رسیده بود..حالا این کمپوست مشکل داره یا نه؟؟؟
  خرابی تا چه حده ؟مشکل چیه؟
  ممنون از راهنماییتون

  • مدیریت سایت گفت:

   با سلام
   یله قطعاً کمپوست فاسد شده است و تمامی میسیلیوم ها مرده اند.از راننده کمپوست را تحویل نگیرید

فرستادن پاسخ به مدیریت سایت