مشکلات اصلی تولید محصولات گلخانه ای در اقلیم های مختلف

Site-Post

تولید محصولات گلخانه ای در اقلیم های مختلف ، با مشکلاتی همراه است که به برخی از آنها اشاره می شود

۱) گلخانه های اقلیم های معتدله (سردسیر)
الف- دمای کم محیط بیرون گلخانه در زمستان .
ب- بارش برف و وزش باد .
ج- نور ناکافی زمستان .
بنابر این گلخانه های این مناطق ، باید دارای استحکام کافی در برابر بار ناشی از برف و باد ، سیستم گرمایی کار آمد ، هدایت نور بالا ، آفتاب گیری زیاد ، به خصوص در نیمه دوم سال ، تهویه و سایه دهی کافی در تابستان باشند.
۲) گلخانه های مناطق مدیترانه ای ( نیمه حاره ای )
الف- دمای پائین تر از حد بهینه زیستی در شب های زمستان که گرمادهی را ضروری می سازد.
ب- دمای بالا در طول روز ، حتی در بهار .
ج- رطوبت بالای محیط در شب .
د- وزش باد.
ح- کمبود دی اکسید کربن در گلخانه های بسته در طی روز .
و- کیفیت پائین آب و منابع آبی .
بنا براین گلخانه های اقلیم های مدیترانه ای ، باید دارای استحکام بالا در مقابل باد ، تهویه کار آمد ، سیستم گرمایی مناسب برای شب ، هدایت نوری بالا از طریق سازه و پوشش گلخانه و ناودان هایی برای جمع آوری آب باران برای آّبیاری باشند. در این مناطق ، بعلت بسته بودن گلخانه و کاهش غلظت دی اکسیدکربن ، غنی سازی گلخانه با دی اکسید کربن ضروری است .
۳) گلخانه های نواحی خشک
الف- دما در طول روز ممکن است در گلخانه بی نهایت بالا رود
ب- احتمال وزش بادهای قوی همراه با گرد و غبار و شن وجود دارد
ج- رطوبت بیرون گلخانه کم است
د- غالب شبها سرد است
ح- ذخایر آب ، اغلب بد مزه و شور هستند
بنابراین گلخانه های نواحی خشک ، باید دارای تهویه موثر ، استحکام کافی در مقابل باد و گرد و خاک ، سازه ضد باد ، خنک کننده تبخیری ( در صورت نیاز ) برای خنک کردن هوا و افزایش رطوبت نسبی گلخانه ، سیستم کاهش تلفات حرارتی در شب و سیستم شوری زدایی آب باشند.
۴) گلخانه های نواحی حاره ای
هرچند اغلب گیاهان گلخانه ای متعلق به مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر هستند ولی در مناطق حاره ای نیز ، تولید گیاه در گلخانه سودمند و امکان پذیر است زیرا تولید در هوای باز تحت تاثیر بارندگی شدید و باد قرار دارد و بنابراین تولید محصولات گلخانه ای می تواند در طول سال انجام شود. گلخانه های این مناطق باید دارای ویژگی های زیر باشند :
الف- در برابر بادهای شدید و بارندگی سنگین و تشعشع بالا محافظت شوند
ب- دارای سیستم تهویه قوی با بازده بالا باشند
ج- به علت تشعشع بالا پوشش پلاستیکی گلخانه ها دوام کافی داشته باشند
د- آب باران برای فصول خشک سال جمع آوری شود

 

ارسال نظر