محاسن کشت های گلخانه ای

محاسن کشت گلخانه ای

الف) استفاده از حداقل زمین برای تولید محصول و اشتغال زایی بیشتر :
در کشتهای گلخانه ای، میتوان از حداقل زمین برای کسب درآمد و امرار معاش استفاده نمود؛در حالی که در کشتهای زراعی به زمین های وسیع و زیادی نیاز است . در حقیقت ، کشتهای گلخان ای نوعی کشت متراکم (Intensive culture) هستند که با سرمایه گذاری زیاد در سطحی محدود ، امکان کسب در آمد بالایی را فراهم میکنند . در حال حاضر حداقل زمین لازم برای صدور مجوز احداث گلخانه ، ۴۰۰۰ متر مربع است که ۳۰۰۰ متر مربع آن زیر پوشش گلخانه قرار میگیرد به طور متوسط ، هر هکتار گلخانه برای ۱۲ نفر اشتغال ایجاد میکند ولی در کشت های زراعی غیر متراکم مانند گندم و جو حداقل دوهکتار زمین برای امرار معاش یک خاونواده لازم است . با توجه به افزایش جمعیت و کمبود زمین زراعی مناسب برای کشت و کار ، استفاده از کشت های گلخانه ای در سطوح کم و حتی زمینهای غیر قابل کشت نیز امکان پذیر است .
ب) تولید حداکثر محصول از واحد سطح :
در کشت های گلخانه ای ، همه عوامل محیطی موثر بر رشد گیاه تحت کنترول هستند . بنابر این می توان با ایجاد شرایط مناسب برای حداکثر فتوسنتز ، رشد و عملکرد را برای گیاه فراهم نموده؛ مثلاً عملکرد خیار و گوجه فرنگی در واحد سطح ، تا ۱۰ برابر عملکرد همین سبزی ها در شرایط فضای آزاد است .
ج) تولید محصول بصورت خارج از فصل :
در مناطق سرد سیر و نیمه گرمسیر ، که امکان کشت زمستانه بعضی از محصولات گرمسیری مانند صیفی جات یا میوه های گرمسیری مثل موز وجود ندارد ، می توان با کشت زمستانه این محصولات در گلخانه ، آنها را خارج از فصل تولید نمود . معمولاً این محصولات دارای قیمت بالاتری نیز هستند و از این طریق سبب جبران هزینه های اضافی تولید و افزایش در آمد برای گلخانه دار می شوند .
د) پیش رسی محصول :
پیش رس کردن به معنی فراهم نمودن شرایط محیطی برای گیاه است ؛ به نحوی که محصول مورد نظر یک هفته تا یک ماه زودتر از محصول فضای آزاد رسیده و قابل عرضه به بازار مصرف باشد . این محصولات به علت نوبرانه بودن معمولاً با قیمت بالاتری به فروش میرسند و در آمد بیشتری را عاید گلخانه دار می کنند. در این باره میتوان به پرورش توت فرنگی بهاره در تونل های کوتاه در استان مازندران اشاره کرد که با پیش رس نمودن توت فرنگی ، آنها را ۲-۳ هفته زودتر به بازار عرضه می کنند . همچنین در شهرستان جیرفت با کشت خیار هرمافرودیت (Hermaphrodite) (خیارهای فضای آزاد) در تونل های پلاستیکی و بدون گرم کردن گلخانه اقدام به پیش رسی آنها میکنند.
ه) تنظیم برنامه کشت مطابق نیاز بازار:
برخی از گلها و گیاهان زینتی باید برای روزهای خاص از سال، مانند اعیاد ملی گل داده و به بازار عرضه شوند. در این ایام تعداد مشتری و میزان فروش به شدت افزایش می یابد . با کنترول عوامل مخیطی می توان زمان گل دهی این گیاهان را تنظیم نمود ؛
و) افزایش کیفیت محصول در شرایط گلخانه:
کنترول عوامل محیطی و مناسب بودن محیط داخل گلخانه ، شرایط پرورش محصول گران وبا کیفیت بسیار بالا فراهم می کند در حالی که حتی اگر شرایط محیطی فضای بیرون گلخانه نیز فراهم باشد ، کیفیت محصول تولید شده در فضای آزاد به کیفیت محصول تولید شده در گلخانه نمی رسد .
ز) افزایش کارایی مصرف آب :
در گلخانه ها از سیستم آبیاری تحت فشار استفاده می شود . از یک طرف به علت کاهش تبخیر و تعرق در شرایط گلخانه نسبت به فضای بیرون گلخانه ، میزان مصرف آب کاهش می یابد و از سوی دیگر به علت تولید محصول بیشتر در واحد سطح ، در شرایط گلخانه ای نسبت به فضای بیرون گلخانه ، کارایی مصرف آب در گلخانه بیشتر است و این موضوع در باره با کشور ایران که از کشورهای کم آب جهان محسوب می شود ، از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

ارسال نظر